Vi Tính Phát Đạt xin chào quý khách hàng !

Sản phẩm

USB KINGSTON SE9 MINI 4G-8G-16G-32G

USB KINGSTON SE9 MINI 4G-8G-16G-32G

GIÁ: 4GB: 54.000
8GB: 56.000
16GB: 64.000
32G: 75.000
*** DUNG LƯỢNG CHUẨN / FORMAT NTFS